December 17th, 2016

Тем временем в параллельной реальности №...

Польская "Gazeta Wyborcza" срывает покровы.
"Waleria swój rodzinny dom opuściła trzy lata temu. Wtedy jej mama - Swietłana - zdecydowała, że w Makijewce na Donbasie jest na tyle niebezpiecznie, że czas wyjechać. Gdy separatyści pojawili się w mieście, Swietłana i jej mąż zabrali Walerię i jej pięcioletniego wówczas brata - Artura - do pobliskiego Charkowa. A gdy tam dotarły prorosyjskie paramilitarne oddziały, ulice wypełniły się wyrzutniami rakiet, a pustostany - snajperami, Swietłana zdecydowała o ucieczce na Zachód."
("Валерия свой родной дом покинула три года назад. Тогда её мать - Светлана - решила, что в Макеевке на Донбассе слишком опасно, что время уезжать. Когда сепаратисты появились в городе, Светлана и её муж забрали Валерию и её пятилетнего ( тогда ) брата - Артура - в близкий Харьков. А когда туда добрались парамилитарные пророссийские группы, улицы заполнились ракетными установками, а заброшенные здания - снайперами, Светлана решила бежать на Запад.")
Источник: http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,21129905,kolejna-gimnazjalistka-z-ukrainy-zagrozona-deportacja-apelujemy.html#BoxLokWawLink